Obec Kyjov
Oficiálna stránka obce

Samospráva

Orgány obce:

 • starosta
 • zastupiteľstvo
 • komisie

 

Starosta obce: Milan Dirga

Zástupca starostu obce: Milan Petruš

Obecné zastupiteľstvo:

 • Ing. Milan Semančík  –  poslanec
 • Renáta Lipovská – poslankyňa
 • Anna Dirgová – poslankyňa
 • Miroslav Dirga - poslanec
 • Milan Petruš - poslanec
 • Michal Chovanec - poslanec
 • Marek Kyseľa - poslanec

Komisie:

Komisia na ochranu verejného poriadku :

 

 • predseda: Milan Petruš
 • člen: Miroslav Dirga

 

Komisia finančná a správa obecného majetku:

 • predseda: Ing. Milan Semančík
 • členka: Anna Dirgová

Komisia na ochranu životného prostredia:

 • predseda: Michal Chovanec
 • člen: Marek Kyseľa

Komisia pre rozvoj kultúry vzdelávania a športu:

 • predseda: Renáta Lipovská
 • členka: Anna Dirgová
 • člen: Milan Petruš

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Kyjov :

 

 • predseda:  Ing. Milan Semančík
 • členka: Anna Dirgová
 • člen: Miroslav Dirga

 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva:

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kyjove na kalendárny rok 2018 sa stanovujú nasledovne:

 

Riadne zasadnutia:

 • piatok 19.1.2018
 • piatok  23.2.2018
 • piatok  8.6.2018
 • piatok  7.9.2018
 • piatok  16.11.2018

V prípade potreby, alebo naliehavého prejednania závažných otázok týkajúcich sa ďalšieho rozvoja obce, starosta obce môže zvolať mimoriadne zasadnutie OZ.

Uvedené termíny schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kyjove v súlade s vnútro-organizačnými predpismi obce a na základe zákona č. 211/2000 Z. z..

Stálymi bodmi programu rokovania obecného zastupiteľstva sú:

 • Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Podnety a návrhy od občanov
 • Vyhodnotenie činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ
 • Otázky týkajúce sa ďalšieho rozvoja obce
Úradné hodiny:
  • Pondelok 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
  • Utorok 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
  • Streda 7:30 – 12:00 13:00 – 17:30
  • Štvrtok Nestránkový deň
  • Piatok 7:30 – 12:00