Obec Kyjov
Oficiálna stránka obce

Kultúrne a spoločenské podujatia v obci Kyjov v roku 2018

  • Siedmy Kyjovský ples 27.1.2018
  • Deň matiek 13. 5. 2018
  • Medzinárodný deň detí 1. 6. 2018
  • Športové popoludnie – júl 2018
  • Výstup na Minčol – október 2018
  • Úcta k starším 14.10.2018
  • Oslavy Mikuláša pri vianočnom stromčeku 9.12.2018

Možnosti športového vyžitia v obci Kyjov

V obci Kyjov sa môžu prevádzať tieto športy: futbal, tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, stolný tenis, posilňovacie cvičenia, výstupy na Minčol a do Čergovského pohoria, lyžovanie, korčuľovanie.