Obec Kyjov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Zmluvy 2016

Zmluva o prevadzkovani verejneho vodovodu r. 2016
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kyjov - vetva B
ZoD,_Kyjov-T.Dinis_-_Centr._zona_1.3.2016-1
ZoD,_Kyjov-T.Dinis_-_Voľnocas._aktivity_1.3.2016
zmluva_o_zabezpeceni_systemu_nakladania_s_odpadmi_z_obalov
Zmluva o zbere a zhodnoteni odpadu
Zmluva o poskytovani sluzieb v odpadovom hospodarstve
Zmluva o ucinkovani - Zamutovcan zverejnene 5.8.2016
Zmluva o dielo - cesta do RO
Zmluva o poskytnuti sluzieb
12_zoznam_doslych_faktur_december_2016
 
 
Powered by Phoca Download