Vyhlásenia výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Kyjov