Vyššie

Vzn 2017

VZN č 2 elektronicka komunikacia obce
VZN č 4 2017 OK Kyjov(o financovaní škôl a školských zariadení)
VZN č. 1/2017 Omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad
 
 
Powered by Phoca Download