Vyššie

Obnova a dobudovanie voľnočasovej infraštruktúry v obci Kyjov – detské ihrisko

03.0_Výzv. na predl. ponuky Kyjov ihrisko
03.1_príloha č.1 Výzvy - ZoD Kyjov ihrisko
03.2_príloha č.2 Výzvy - Výkaz-výmer - Rozpočet Kyjov ihrisko
03.3_príloha č.3 Výzvy - Krycí list ponuky - vzor
03.4_príloha č.4 Výzvy_Čestné vyhlásenie - vzor
 
 
Powered by Phoca Download